SOFIZO s.r.o. Smržice - Stavební společnost

Projekční činnost

V rámci projekční činnosti nabízíme tyto služby:

1)  ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMETNACE, tj.

     - architektonické studie,

     - dokumentace pro územní řízení,

     - dokumentace pro stavební řízení,

     - dokumentace pro provedení stavby,

     - dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

 

2) INŽENÝRSKÁ ČINNOST

     - projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí  a  jinými

       zainteresovanými stranami,

     - zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, o povolení stavby aj.

 

3) SPOLUPRÁCE V PRŮBĚHU A PO DOKONČENÍ STAVBY

     - autorský dozor v průběhu výstavby,

     - dokumentace skutečného provedení stavby,

     - zajištění kolaudace stavby,

     - spolupráce při odstraňování vad a nedodělků po dokončení stavby.

 

4) POLOŽKOVÝ ROZPOČET A VÝKAZ VÝMĚR

     - zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr, který může být využit při výběru dodavatele stavby.

 

 

 

 

Kontaktní osoby:   Zdeněk Ondroušek - odd. příprava staveb 

                                tel./fax: +420 582 381 283

                                          mobil: + 420 603 873 220

                                e-mail: ondrousekz@sofizo.cz 

                          

Aktuality

Montované řadové rodinné domy

Lokalita: k.ú. Kralice na Hané

Řadové rodinné domy KraliceVíce informací zde.

 

reference 2018  

 

zelená úsporámJsme držiteli osvědčení Státního fondu životního prostředí ČR vydaného v rámci dotačního programu "ZELENÁ ÚSPORÁM".