SOFIZO s.r.o. Smržice - Stavební společnost

ISO

Důležitým prvkem image společnosti je 100% kvalita provedené práce, dodaných materiálů, použití špičkové technologie a organizace práce. Tato tvrzení jsou podložena autorizacemi, certifikáty, referencemi již provedených staveb a dalšími dokumenty. V roce 2003 získala společnost SOFIZO s. r. o. CERTIFIKÁT KVALITY DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 pro certifikované procesy:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

- silniční motorová doprava nákladní.

 

Systematickou a cílevědomou prací na rozvoji společnosti dosáhla společnost SOFIZO s. r. o. optimální úrovně řízení a organizace, což má pozitivní vliv na kvalitu výkonů. 

V roce 2009 proběhl v organizaci SOFIZO s. r. o. recertifikační audit. Společnost na základě kladného výsledku přezkoumání systému kvality získala nový certifikát platný do 31. července 2010. Při této příležitosti certifikovala i dva nové systémy, a to systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 : 2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001 : 2008.  Poslední recertifikace celého systému proběhla úspěšně v červenci 2015.

Vedení společnosti se v roce 2017 rozhodlo neabsolvovat systémové audity, čímž byla ukončena platnost certifikátů uvedených systémů managementu. Přesto bude společnost dále řídit všechny své činnosti dle norem ČSN EN 9001 : 2009, ČSN EN ISO 14001 : 2005 a OHSAS 18001 : 2008 tak, aby byly stále optimalizovány všechny procesy řízení v organizaci a aby byla i nadále zachována kvalita zpracovávaných zakázek.                                                                              

  ISO 9001:2009 ASMcert certifikát              EMS 14001:2005 ASMcert certifikát      OHSAS 18001:2008 ASMcert certifikát
Certifikát managementu kvality
ČSN EN ISO 9001:2008
dne 15.7.2015
  Certifikát enviromentálního managementu
ČSN EN ISO 14001:2005
dne 15.7.2015
  Certifikát managementu BOZP
ČSN OHSAS 18001:2008
dne 15.7.2015

Aktuality

Montované řadové rodinné domy

Lokalita: k.ú. Kralice na Hané

Řadové rodinné domy KraliceVíce informací zde.

 

reference 2018  

 

zelená úsporámJsme držiteli osvědčení Státního fondu životního prostředí ČR vydaného v rámci dotačního programu "ZELENÁ ÚSPORÁM".