SOFIZO s.r.o. Smržice - Stavební společnost

Historie

Stavební společnost nesoucí obchodní jméno SOFIZO byla Ing. Zdeňkem Ondrouškem založena již v roce 1992, a to doslova "od základů" - nevznikla tedy koupí žádného subjektu, nebo privatizací jiného stavebního podniku. 

Ve vztahu k nabídce pro své zákazníky se společnost zpočátku zaměřovala na poskytování spektra služeb, týkajících se rekonstrukcí stavebních objektů i novostaveb kompletních celků. Souběžně však byly ve společnosti rozvíjeny také aktivity v oblasti dopravy, kde základním motivem při tvorbě podnikatelského záměru byly vzpomínky zakladatele společnosti Ing. Zdeňka Ondrouška na podnikání v nákladní dopravě dědečka Karla Ondrouška a zkušenosti otce Zdeňka Ondrouška st. Původní osobní doprava pak byla realizována pro cestovní kanceláře, školní kolektivy, sportovní oddíly, podniky a další organizace, pořádány byly rovněž jedno i vícedenní zájezdy, a to tuzemské i zahraniční.

Ačkoliv společnost prošla za dobu své působnosti významným vývojem, nadále si zachovává specializaci na obor pozemní stavitelství. Za 25 let své existence se stala silnou a konkurenceschopnou firmou, partnery často vyhledávanou.

 

Obchodní název společnosti je dán počátečními písmeny.

Stavební a Obchodní Firma Ing. Zdeněk Ondroušek

  

Významné mezníky v historii společnosti

1992   Založení společnosti s obchodním jménem SOFIZO.

1998   Sídlo společnosti ve Smržicích prošlo v tomto roce kompletní rekonstrukcí.

1999   Z plně fungující stavební firmy vznikla společnost s ručením omezeným, která je v Obchodním rejstříku zapsána pod názvem SOFIZO s.r.o.

2002   Společnost odkoupila dříve pouze pronajaté prostory v Čelechovicích na Hané (jedná se o rozsáhlý areál, tvořený zejména administrativní budovou, sklady, zámečnickou, klempířskou a truhlářskou dílnou, garážemi pro osobní i nákladní vozidla).

2003   Za svoji systematickou a cílevědomou práci získala společnost mezinárodní CERTIFIKÄT KVALITY ČSN EN ISO 9001:2001, který představuje pro zákazníky záruku kvality. 

2006   Obhájení CERTIFIKÁTU KVALITY ČSN EN ISO 9001:2001 v rámci recertifikačního auditu.

2009 Opětovná recertifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001, se současným zavedením systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN OHSAS 18001:2008.

2010   Společnost převedla systém managementu kvality dle požadavků aktualizované normy ČSN EN ISO 9001:2009.

2017   Společnost se rozhodla neabsolovat systémové audity a tím došlo k ukončení platnosti certifikátů systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001, systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN OHSAS 18001:2008. Společnost přesto i nadále bude pokračovat v řízení managementu kvality, environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby byla zachována kvalita prací.

Aktuality

Montované řadové rodinné domy

Lokalita: k.ú. Kralice na Hané

Řadové rodinné domy KraliceVíce informací zde.

 

reference 2018  

 

zelená úsporámJsme držiteli osvědčení Státního fondu životního prostředí ČR vydaného v rámci dotačního programu "ZELENÁ ÚSPORÁM".