SOFIZO s.r.o. Smržice - Stavební společnost

Bytová výstavba

Společnost SOFIZO s. r. o. se specializuje zejména na bytovou výstavbu, tj. novostavby rodinných domů, rekonstrukce domů a bytů, půdní vestavby, nástavby bytových a panelových domů, novostavby a rekonstrukce bytových a panelových domů aj.

 

ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY PROSTĚJOV  

Ve vztahu k zákazníkům upřednostňujeme individuální přístup, kterému se přizpůsobují všichni pracovníci

společnosti. Od chvíle, kdy se rozhodnete pro realizaci svojí stavby s naší firmou, Vám budou pracovníci

společnosti plně k dispozici. Na základě požadavků i finančních možností zákazníka je individuálně

zpracována nabídka, která je poté s klientem projednána. V případě potřeby jsou naši technici připraveni

Vám poradit a navrhnout vhodné řešení pro daný projekt - to vše samozřejmě na nejvyšší profesionální

úrovni. Při individuální výstavbě používáme kvalitních materiálů s vysokými užitnými vlastnostmi a dlouho-

dobou životností. Klademe důraz na vysokou kvalitu.

Nabízíme také mj. služby v oblasti projekční činnosti, a to zpracování jednotlivých stupňů projektové

dokumentace, spolupráci v průběhu a po dokončení stavby, připravíme Vám položkový rozpočet a výkaz

výměr. V rámci přípravy realizace díla Vám zajistíme projednání projektové dokumentace s dotčenými

orgány státní správy, se správci inženýrských sítí a jinými zainteresovanými stranami. Současně zajistíme

také pravomocné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.

  
RODINNÝ DŮM 02  
RODINNÝ DŮM 03  

 

Společnost SOFIZO s. r. o. Vám představuje některé z mnoha realizovaných bytových objektů.

 

Vstup do FOTOGALERIE   AKCE: dům za cenu bytu   Montované řadové RD  
         
fotogalerie   akce rodinný dům   montovaný řadový rodinný dům Lindab  

Aktuality

Montované řadové rodinné domy

Lokalita: k.ú. Kralice na Hané

Řadové rodinné domy KraliceVíce informací zde.

 

reference 2018  

 

zelená úsporámJsme držiteli osvědčení Státního fondu životního prostředí ČR vydaného v rámci dotačního programu "ZELENÁ ÚSPORÁM".